سود مرکب چیست؟ (توضیح به زبان ساده)

سود مرکب چیست

سود مرکب یکی از مهمترین مفاهیمی است که می توانید در مدیریت امور مالی خود از آن استفاده کنید. این می تواند به شما کمک کند از پس انداز و سرمایه گذاری خود سود بیشتری ببرید.

اگر تجربه سرمایه گذاری در بازارهای مختلف را داشته اید، با مفهوم سود و بازده آشنایی دارید.

همچنین می دانید که هر بازاری قوانین خاص خود را برای بازدهی دارد. اگر سرمایه خود را در بانک سپرده گذاری کرده باشید، متوجه می شوید که هر سال مقدار مشخصی به سرمایه اولیه شما اضافه می شود.

اگر سود را از حساب خود برداشت کنید، باز هم سود پول خود را دریافت خواهید کرد.

سود مرکب به زبان ساده

سود یا بهره مرکب به نوعی از سود اطلاق می‌گردد که برای محاسبه آن علاوه اصل سرمایه، میزان سود حاصل از بهره‌های جمع شده از دوره‌های قبل سپرده یا وام نیز اضافه می‌گردد.

به عبارت دیگر سود مرکب را می توان این گونه تعریف کرد: سود حاصل از اصل سرمایه علاوه بر سود حاصل از سودهای قبلی که به آن سود حاصل از سود نیز می گویند.

سودهای مرکب سرعت سود را نسبت به سودهای معمولی افزایش می دهد. در واقع سود مرکب نوعی سود است که در آن مقدار سود به اصل سرمایه اضافه می شود و در ردیف بعدی هم به اصل و هم به سود شما سود تعلق می گیرد.

با این نوع سود می توانید در دراز مدت سود زیادی کسب کنید.

سود مرکب

برای درک سود مرکب، ابتدا مفهوم سود ساده را درک کنید، پول سپرده گذاری می کنید و بانک به شما سود می دهد. به عنوان مثال، اگر 100 تومان پس انداز کنید، پس از یک سال 5 تومان سود با احتساب سود کسب خواهید کرد.

اما سوال اصلی این است که سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به این صورت که از سپرده اولیه خود سود می‌گیرید و از همان سودی که اخیراً کسب کرده‌اید مجدداً بهره خواهید برد.

بنابراین سودی که سال دوم به دست آورده‌اید بیشتر از سال گذشته خواهد بود زیرا اکنون مانده حساب شما ۱۰۵ تومان است، نه ۱۰۰ تومان؛ بنابراین حتی اگر شما هیچ سپرده‌گذاری جدیدی نکرده باشید هم درامد شما با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد.

دو اصل مهم در سود مرکب شامل دو نکته است، اول اینکه در سود مرکب زمان نقش مهمی دارد و هر چه بیشتر منتظر بمانید سود بیشتری به دست خواهید آورد

و دوم اینکه اصل پایداری بر سود مرکب حاکم است، یعنی باید اجازه رشد بدهید و به هیچ وجه به سرمایه اولیه و سود حاصل از آن دست نزنید.

چرا سود مرکب اهمیت دارد؟

استفاده از این سود، سرمایه ما را بر سود معمولی چند برابر می کند. نکته مهم این است که تنها در صورت داشتن درآمد پایدار می توانیم از سود مرکب استفاده کنیم و سرمایه خود را چندین برابر کنیم.

به عبارت دیگر سود مرکب برای درآمدهای بین بخشی اعمال نمی شود. دو اصل در بهره مرکب مهم هستند. اول اینکه به اصل و سودآوری سرمایه گذاری خود دست نزنید و اجازه رشد آن را بدهید و دوم اینکه صبر داشته باشید.

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای کسب سود مرکب، نگاه کردن به سرمایه‌گذاری‌های کوچک است. در واقع، شما می توانید با استفاده از سرمایه گذاری های کوچک و قرار دادن آنها در مسیر درست، پس انداز خود را چند برابر کنید.

نحوه محاسبه سود مرکب

نحوه محاسبه سود مرکب

برای محاسبه سودِ بهره، از فرمول زیر استفاده می‌شود:

A= P(1+r/n)nt (1)
A= مقدار سود کسب شده در سرمایه‌گذاری
P= اصل سرمایه
r= نرخ سود سالیانه (به صورت اعشاری)
n= تعداد دفعاتی که سود در طی سال مرکب می‌شود
t= تعداد سال‌هایی که سرمایه‌گذاری طول می‌کشد

بنابراین می‌توانیم بیان کنیم که، محاسبه سودِ بهره با وارد کردن سرمایه اولیه، نرخ سود سالیانه، مدت سرمایه‌گذاری و دوره این سود انجام می‌شود.

فرض کنید در بورس ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کردید که از این سرمایه‌گذاری به میزان ۳۰ درصد که معادل ۳۰ میلیون تومان است به سود رسیدید.

حال اگر ۱۳۰ میلیون تومان را با فرض سود ۳۰ درصد، مجددأ سرمایه‌گذاری کنید، سود شما از این معامله ۳۹ میلیون تومان خواهد بود.

که ۳۰ میلیون سودی که در دوره اول به اصل پول اضافه شده است، دلیل ۹ میلیون تومان سود در دوره دوم است.

حال اگر بخواهیم اصل پول را از کل مبلغ سرمایه‌گذاری شده جدا کنیم و فقط سودی که کسب شده است را به دست بیاوریم، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

 

A= P(1 + r/n)nt – P (2)

P که در انتهای فرمول قرار دارد، همان اصل سرمایه است که از سود کسب شده، کم شده است. فرض کنید تصمیم دارید مبلغ ۲ میلیون تومان را به مدت ۳۰ سال و با لحاظ سود ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری کنید، در این صورت سود کسب شده براساس رابطه ۲ عبارت است از:

۲۰۰۰۰۰۰ – (۱ + ۰٫۳/۱)۱*۳۰ – ۲۰۰۰۰۰۰ = ۵۲۳۸۰۰۰۰۰۰

بنابراین شاهد این هستیم که براساس فرمول سودِ بهره، سودهای ما سود ایجاد کرده‌اند. به همین دلیل است که به سود مرکب، سودِ سود نیز می‌گویند.