خلاصه کتاب اعتماد هوشمندانه اثر استفان کاوی

Smart Trust Ebook

نکات کلیدی کتاب Smart Trust اثر استفان کاوی

 

Smart Trust Ebook

ایجاد کامیابی، انرژی و شادی در این دنیای کم اعتماد

• اعتماد هوشمندانه به شما اجازه می دهد در این دنیای کم اعتماد، اعتماد زیاد ایجاد کنید و ریسک را کاهش دهید و فرصت ها را به حداکثر برسانید.
• اعتماد با اندازه ی “کامیابی، انرژی و شادی” در سطوح شخصی و سازمانی نسبت مستقیم دارد.
• افرادی که کورکورانه و بدون دلیل کافی اعتماد می کنند اغلب اوقات غیر واقع بین هستند و مایوس می شوند.
• آنهایی که به دلیل محتاط بودن و یا مشکوک بودن ارتباطات شخصی نزدیک ندارند، اغلب فرصت ها را از دست می دهند و به ندرت از ارتباطات خوب لذت می برند.
• اعتماد هوشمندانه تلفیقی است از تمایل به اعتماد کردن و تجزیه و تحلیل “قابل اعتماد بودن” در دنیای واقعی.
• تحول بزرگ “اعتماد کردن“، دیدگاه مردم از خود و دیگران را بهبود می دهد.
• برای جایگزینی کم اعتمادی با اعتماد زیاد باید بر اساس “برگشت پذیر بودن اعتماد“، یک چرخه ی مثبت و رو به رشد ایجاد کنید.
• برای به کارگیری “اعتماد هوشمندانه” پنج اقدام انجام دهید: به “اعتماد” اعتقاد داشته باشید، از خودتان
شروع کنید، نیت و منظور خود را اعلام کنید، به قول های خود عمل کنید و در اعتماد به دیگران پیش قدم شوید.
• بسیاری از مردم از فرصت هایی که بتوانند نشان دهند که لایق اعتماد شما هستند استقبال می کنند.
• به عنوان مدیر، باید با گسترش اعتماد هوشمندانه بین دیگران قدم اول را بردارید.

آنچه در این چکیده می آموزید:

1 .چرا افراد و سازمان ها باید برقراری مجدد اعتماد را به اصل اساسی عملکرد و فلسفه ی مدیریتی خود تبدیل کنند.
2 .چگونه استراتژی های “اعتماد هوشمندانه” می توانند سازمان شما را از باتلاق کم اعتمادی به یک پایگاه قابل اعتماد و منبع “کامیابی، انرژی و شادی” تبدیل کند.

نویسندگان در این کتاب تحقیقاتی تجربه های خود و تعداد زیادی از افراد و سازمان ها را به تصویر می کشند تا نشان دهند که اعتماد چگونه می تواند کامیابی، انرژی و شادی شما را بیشتر کند. آیجیتالی باور دارد که این کتاب الهام بخش، می تواند شما را برانگیزاند که اعتماد را در اطراف خود بگسترانید و روابط کاری و شخصی خود را بهبود دهید.

نبود اعتماد

اشخاص و سازمان ها در سراسر دنیا با موضوع “اعتماد” درگیر هستند. برخی می توانند سطوح بالایی از اعتماد را ایجاد و حفظ کنند. با این حال بسیاری در این کار موفق نیستند، بنابراین، همیشه چرخه های منفی و نزولی کم اعتمادی و عدم اعتماد ایجاد می کنند. کافی است به اخبار گوش دهید تا فساد، رشوه خواری و بدرفتاری و رسوایی و کلاه برداری را در سراسر دنیا ببینید. بحران شدید کم اعتمادی که در سراسر دنیا وجود دارد، با تاثیرات زیان باری که بر زندگی اجتماعی و رفاه مالی دارد، موسسات و شرکتهای دنیا و روابط کاری و زندگی های شخصی را در کام خود می کشد. روابط و فرهنگ های با “اعتماد زیاد“، نه تنها باعث افزایش کامیابی می شوند، بلکه انرژی و شادی را نیز افزایش می دهند.

1 .کامیابی

قابل اعتماد بودن ارتباط مستقیمی با کامیابی دارد. سرمایه گذاری و سودآوری به اعتماد نیاز دارد. شرکت هایی که در آنها اعتماد زیاد وجود دارد، از این اعتماد لذت می برند، چون هنگامی که اعتماد بیشتر می شود، سرعت کار افزایش یافته و هزینه ها کاهش پیدا می کند. در عوض شرکت هایی که در آنها کم اعتمادی وجود دارد، هزینه های زیادی برای این کم اعتمادی می پردازند. این هزینه ها شامل “انجام مجدد کارها“، “کاغذ بازی“، “سیاست های کاری بیش از حد“، “جدایی و نبود اتحاد“، “درگیری ها” و “تقلب و سوء استفاده” می شود. این عوامل باعث می شود دیگران شما را غیرقابل اعتماد بدانند و خودتان هم به دیگران اعتماد نخواهید کرد.

2 .انرژی

اعتماد به شدت بر انرژی تاثیرگذار است. اعتماد نه تنها بر انرژی جسمانی و احساسی، بلکه بر سلامت، رفاه، خلاقیت و مشارکت نیز تاثیر می گذارد. اعتماد زیاد انرژی غیرمعمولی به وجود می آورد، درحالی که کم اعتمادی فشار خسته کنندهای را ایجاد می کند. این پدیده یک اثر موجی بزرگی در تمام جهات ایجاد می کند، که در سطح وسیع انرژی و روحیه ی کلی و انگیزش سازمان را تغییر می دهد.

3 .شادی

افرادی که به صورت خلاقانه در یک محیط با اعتماد به کار مشغول هستند، لذت و رضایت مندی را منعکس می کنند. همه کارمندان خواهان کار در یک شرکت با فرهنگ اعتماد زیاد هستند.

تناقض بزرگ

ترکیب این سه عامل، معیاری برای اندازه گیری میزان اعتماد در سطح شخصی و سازمانی فراهم می کند. هرچه اعتماد بیشتر می شود هر یک از این سه عامل بهبود پیدا می کند. تناقض بزرگ این است که با وجود بحران جهانی اعتماد که امروزه در سراسر دنیا وجود دارد، امیدهای فراوانی برای اعتماد کردن وجود دارد. افراد و سازمان هایی که به اعتماد کردن اعتقاد دارند، بر مبنای اصول قدیمی ایمان داشتن و اطمینان کردن به دیگران، در حال ایجاد “تحول اعتماد” هستند. شرکت هایی که اعتماد را بین کارمندان، تامین کنندگان، مشتریان و سهام داران برقرار می کنند، شاهد جهش های بزرگی در سودآوری هستند.

بی اعتمادی، اعتماد کورکورانه و اعتماد هوشمندانه

بسیاری از مردم، دنیا را از منظر اعتماد کورکورانه و ساده لوحانه و یا بی اعتمادی شکاکانه می بینند. این دیدگاه ها از شرایط اجتماعی که مدارس، خانواده ها، تجارب شخصی و رسانه ها ایجاد کرده اند ناشی می شود. از آنجایی که این عینک ها بر دیدگاه شما و در نتیجه رفتارهایتان اثر می گذارد، تغییر دادن آن می تواند چشم انداز، نتایج شما و سازمان تان را ارتقا دهد. مردم ذاتا می خواهند به همدیگر اعتماد داشته باشند و همدیگر را باور کنند، بنابراین داشتن اعتماد کورکورانه ی بیش از حد باعث می شود ضربه های سختی بخورید. خیانت اغلب منجر به به وجود آمدن فعالیت هایی می شود که نشانگر بی اعتمادی است. این فرایندها و تدابیر واکنشی طبیعی در این دنیای کم اعتماد هستند.

برای موفقیت دراز مدت اعتماد کورکورانه و بی اعتمادی، رویکرد مناسبی نیستند. اعتماد هوشمندانه، فلسفه ای بر مبنای قضاوت های درست و رویکردی جایگزین و اساسی برای بهبود کارایی، انرژی و شادی سازمان شما و زندگی تان است. با وجود اعتماد کمی که در حیطه ی تجاری وجود دارد، شرکت هایی مانند eBay،آوازه و شهرت خود را با به وجود آوردن اعتماد زیاد و واقعی بهدست آورده اند. اعتماد هوشمندانه یک تلاش پیوسته و روزانه بر مبنای “میل به اعتماد کردن” است، که ناشی از گوش دادن به حرف قلب و همچنین تجزیه و تحلیل های منطقی و گوش دادن به عقل است. آغاز کردن یک معامله با اعتماد کردن، فواید بالقوه و تعاملات مثبت دوجانبه ای را برایتان به همراه خواهد آورد، در حالی که انجام آن با بی اعتمادی مانع به وجود آمدن این فرصت ها می شود. همواه تمایل به اعتماد را با تجزیه و تحلیل سه متغیر زیر ترکیب کنید.

1 .فرصت ها: موقعیت پیش ور چیست؟ دقیقا تصمیم بگیرید که در چه کاری می خواهید به شخص مقابل اعتماد کنید.
2 .خطرات: مقدار ریسک اعتماد کردن چقدر است؟ نتایج و ضررهای ممکن و احتمال آنها را مشخص کنید و بررسی کنید که این نتایج تا چه حد برایتان مشکل ساز خواهد بود.
3 .اعتبار: شخصیت و صلاحیت مخاطبان چه چیزی را نشان می دهد.

در اینکه چگونه اعتماد را گسترش می دهید و روش انجام این تجزیه و تحلیل ها، هوشیار باشید. اعتماد زیاد و تحلیل کم منجر به اعتماد کورکورانه می شود درحالی که اعتماد کم و تجزیه و تحلیل بیش از حد باعث گسترش بی اعتمادی می شود، اعتماد کم و تحلیل های کم اصلا معنی اعتماد را ندارد، در حالی که تمایل به اعتماد زیاد و تحلیل زیاد و درست منجر به “اعتماد هوشمندانه” می شود.

هرچه مهارت پیش قدم شدن شما در اعتماد، تحلیل شرایط و نشان دادن اعتبار و قابل اعتماد بودن بیشتر شود، از کامیابی، انرژی و شادی حاصل بیشتر لذت خواهید برد. در جهت ایجاد و حفظ یک “چرخه ی مثبت اعتماد” که ناشی از “برگشت پذیر بودن اعتماد” است قدم بردارید. اعتماد و عدم اعتماد به یک اندازه مسری هستند. به رفتار خودتان دقت کنید: وقتی اعتماد می کنید، یک اعتماد دوجانبه ایجاد می کنید که دیگران هم به شما اعتماد می کنند. وقتی به شخص مقابل بی اعتماد هستید، بی اعتمادی متقابل بیشتر می شود.

5 گام برای اعتماد هوشمندانه

این 5 گام لازم برای اعتماد هوشمندانه را بکار بگیرید و از تخطی از آنها یا وانمود دروغی به انجام آنها بپرهیزید.

گام اول: تصمیم بگیرید که اعتماد کنید

تصمیم آگاهانه برای اینکه اعتماد کنید، شرایط را برای چهار قدم بعدی آماده می کند. اگر به اعتماد ایمان داشته باشید، این اعتقاد راسخ شما، به اعتماد هوشمندانه را نشان می دهد و شروعی برای حرکت به سمت آن است. از رفتارهای ظاهری مانند، استفاده از اعتماد دیگران برای سودجویی، زبان بازی های غیر واقعی و یا وانمود به اعتماد، بپرهیزید. صرف نظر از اینکه در گذشته دیدتان به اعتماد چگونه بود، انتخاب اعتماد، احتمال اجرای آن را بیشتر می کند که مزایای زیادی را به همراه می آورد.

افراد، گروه ها و سازمان هایی که سطح اعتماد بالایی دارند، باور دارند که لایق اعتماد هستند، می توانند این اعتماد را گسترش دهند و اینکه اعتماد کردن مدیریت بهتری را ایجاد می کند. رهبران باتجربه و دانا، اعتماد را یک اصل در کارهای اساسی خود می دانند. به عنوان تد مورگان مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات اسکای هوک، در سال 2007 تصمیم گرفت که به استیو جابز مدیرعامل شرکت اپل اعتماد کند و حتی قبل از اینکه قراردادی بین آنها منعقد شود کدهای برنامه نویسی شرکتش را در اختیار او قرار دهد. اگر مورگان اعتماد نمی کرد به احتمال زیاد این معامله هرگز بین آنها منعقد نمی شد. حتی اگر در تمام عمر خود هشدارهایی ِ در مورد اعتماد زیاد شنیده اید، تحول خود را با تصمیم به باور مزایای “اعتماد بر مبنای تحلیلهای درست“، را آغاز کنید.

گام دوم: از خودتان شروع کنید

فقط تصمیم برای اعتماد کردن کافی نیست. باید با مسئولیت پذیری و ایجاد اعتبار برای خودتان، اعتقاد راسخ خود را به این اصل نشان دهید. گروه ها، مدیران و سازمان های هوشمند، شخصیت و صلاحیت خود را به گونه ای صیقل می دهند که به آنها اجازه دهد به خودشان اعتماد داشته باشند و اعتماد دیگران را هم بدست بیاورند. اعتبار حاصل برای آنها قدرت، امنیت اقتصادی و شادی بیشتری فراهم می آورد. اجازه ندهید دیگران مسئولیت های شما را بدزدند و یا موفقیت هایی که شما آن ها را بدست آورده اید، را انکار کنند.

از رفتارهای ساختگی مانند ایجاد اعتبار جعلی، رد کردن اشتباهاتتان یا سعی در انداختن اشتباهات به گردن دیگران برای بزرگ جلوه دادن خودتان، بپرهیزید. اعتبار شما از شخصیت، یعنی کمال و بی عیبی و نیت هایتان و صلاحیت، یعنی توانایی ها و نتایجی که بدست می آورید شکل می گیرد. دیگران اگر ببینند که شما شخصی مطلع، آگاه، هوشیار، دارای دانش و مایل به یادگیری بیشتر هستید، با میل بیشتری به شما اعتماد خواهند کرد. از خود بپرسید که آیا به خودتان اعتماد کامل دارید؟ اگر به خودتان اعتماد داشته باشید دیگران راحت تر به شما اعتماد خواهند کرد. در زندگی روزانه بیشتر افراد لحظاتی وجود دارند که می توان اعتماد ایجاد کرد و یا اعتماد را بیشتر و عمیق تر کرد و یا آن را کاهش داد و حتی کاملا اعتماد را از بین برد. رفتار شما در لحظات حساس می تواند تأثیر بسیار عمیقی بر میزان اعتماد داشته باشد.

گام سوم: نیت خود را بگویید و نیت دیگران را مثبت بدانید

گفتن نیت هایتان به بقیه نشان می دهد که نقشه ی شما چیست و دلیلش چیست. نیت های خود را مخفی نکنید و یا فرض نکنید که دیگران آن ها را می دانند و می فهمند. اطلاعات غلط ندهید و دنبال نقشه های مخفی نباشید. فکر کردن به اینکه دیگران نیت های مثبتی دارند، ایمانتان نسبت به خوب بودن انسان ها را بیشتر می کند و ذهن و قلبتان را برای نتایج دلخواه باز می کند. همیشه بهترین حالت ها را در نظر گرفتن نتایجی مانند، “روابط لذت بخش و با اعتماد زیاد“، “مشارکت خالق” و “کارایی بیشتر” به همراه دارد.

هرگز رفتاری ساختگی مانند، وانمود به داشتن نیت خوب در حالی که در دل دشمنی را پرورش می دهید، و یا وانمود به اعتماد به دیگران در حالی که مدام آنها را زیر نظر بگیرید، نداشته باشید. بیان شفاف نیت ها به شما کمک می کند که از لحاظ احساسی ارتباط برقرار کنید، زمینه را فراهم کنید و روابط دوجانبه خوبی را ترویج دهید و اطمینان و امید ایجاد کنید.

از سوی دیگر پنهان کردن نیت ها به طرف مقابل اجازه می دهد که در مورد نیت شما به حدس و گمان بپردازد و یا فکر کند که انگیزه های منفی ای دارید. در محیط های با سطح پایین اعتماد، اینگونه سوء تفاهم ها باعث ایجاد ترس، شک و نگرانی می شود. نیت های سازمان تان را در رسالت سازمانی و چشم انداز به طور مشخص بیان کنید و با عمل کردن به آنها اعتماد را تقویت کنید.

گام چهارم: به آنچه که می گویید قرار است انجام دهید، عمل کنید

اگر به قول ها و وعده هایتان عمل نکنید، تلاش هایتان برای ایجاد و تقویت اعتماد، از بین خواهد رفت. در تمامی فرهنگ ها، قابل اعتماد بودن یعنی تا چه حد می توان روی حرف طرف مقابل حساب کرد. از دادن وعده های بزرگ و یا کم کاری در وعده هایتان و جدی نبودن در پای بندی به تعهدات بپرهیزید. تلاش کردن به جای ارائه ی نتایج واقعی از دید دیگران ارزشمند نیست.

گام سوم یعنی بیان نیت ها وقتی با گام چهارم یعنی پایبندی و عمل به حرف هایتان ترکیب شود، عامل بسیار قدرتمندی در ایجاد اعتماد می شود. پایبدنی به قول ها ارتباطات را مستحکم می کند. این گونه صداقت و راستی اساس شهرت و آوازه ی شما، برند شخصی و برند شرکت تان است، مخصوصا در این “اقتصاد اعتبار محور” که رسانه های اجتماعی به وجود آورده اند. اگر نیت هایتان را بیان کنید و بر قول های خود پایبند بمانید، اعتماد دیگران را بدست خواهید آورد، که به شما اجازه می دهد بیشتر بر دیگران اعتماد کنید.

به عنوان نمونه، اگر وارد کادر مدیریت یک شرکت بی اعتماد شوید، درک کنید که عملکرد ضعیف شرکت، تقصیر شما نیست اما اکنون شما مسئول تغییر شرایط هستید. از اصل دوگانهی “نیت خوب- عمل درست” برای مدل کردن رفتار قابل اعتماد مانند “صریح حرف زدن، ایجاد شفافیت، بیان واضح توقعات، انتظارات و پای بندی بر تعهدات” استفاده کنید.

گام پنجم: در اعتماد کردن به دیگران پیش قدم شوید

زمانی که دیگران به شما اعتماد کردند را به یاد آورید. چرا آنها به شما اعتماد کردند؟ این تجربه چه تاثیری بر شما گذاشت؟ بسیاری از مدیران برای این گونه اعتمادها و اختیار دادن ها، قدردان می شوند. اعمالی مانند انکار حقیقت، نگفتن کامل حقایق، کنترل دیگران، یا تلاش برای اینکه همه ی کارها را خودتان انجام دهید، کارهایی در خلاف جهت گسترش اعتماد است. اعتماد ساختگی، می تواند شامل مسئولیت دادن به دیگران بدون اعطای اختیار تصمیم گیری و یا کنترل تمام کارهایی که به دیگران محول می کنید باشد.

به عنوان یک مدیر، مسئولیت پیش قدم شدن در اعتماد کردن بر عهده ی شما است. تصمیم به “اعتماد هوشمندانه” باعث ایجاد نتایج می شود، چون بهترین توانایی های فرد را فعال می کند و الهام بخش می شود و به آنها انگیزه می دهد. این کار اعتماد را بیشتر می کند چون مردم دوست دارند که قابل اعتماد دیده شوند و همچنین زمینه را برای روابط متقابل ایجاد می کند چون وقتی به دیگران اعتماد کنید، آنها هم تمایل پیدا می کنند که این اعتماد را جبران کنند.

تصمیم برای اعتماد به دیگران چرخه ی مثبتی را تقویت می کند که اعتماد زیاد – و همچنین کامیابی، انرژی و شادی – در روابط ایجاد می کند. حتی اگر نتیجه دقیقا آن چیزی که می خواستید نباشد، با اثر موجی که با تصمیم به اعتماد به دیگران ایجاد می شود، افرادی که به آنها اعتماد کرده اید از این اعتماد قدردان خواهند بود. این اعتماد هوشمندانه را بین سهامداران شرکت، مشتریان، کارکنان، همکاران و اعضای خانواده و شبکه های اجتماعی و اجتماع های محلی و سازمانها بگسترانید.

از همین جایی که هستید تحول اعتماد را آغاز کنید. پنج گام برای اعتماد هوشمندانه را درک کنید و در زندگی شخصی و حرف های خود بکار ببندید.